SimsKika

Kalendář

Novinky

Novinky

Iniciálky vášho mena!?!

Jestvujú rozličné recepty, ako možno spoznať povahu človeka. Dá sa to určiť aj jednoduchým numerologickým výpočtom podľa iniciálok - začiatočných písmen Vášho rodného mena a priezviska. Ak máte iniciálky mena a priezviska rovnaké, uvedené vlastnosti sú u Vás dvojnásobne charakteristické. 

              Takže akí ste ?  Vlastnosti, ktoré Vás vystihujú :

- A  prezrádza silu a panovačnosť
- B  schopnosť prežívať veľké city
- C  sklony k hlbokým duševným zážitkom
- D  pracovitosť, neustály vývoj
- E  zručnosť, vitálnosť, schopnosť zmobilizovať svoje sily
- F  citlivosť, schopnosť prispôsobiť sa
- G  tajomnosť, záhadnosť
- H  nedostatok systematickosti, avšak na druhej strane veľká ctižiadostivosť
- I   túžba po láske, obchodnícke schopnosti
- J  inteligencia, umelecké sklony
- K  veľké inšpirácie a nervozita v úsilí o ich dosiahnutie
- L  precitlivenosť, napätie
- M  pracovitosť, úzkostlivosť
- N  veľkú energia a tvorivé ambície
- O  značná emotívnosť, tajné túžby
- P  diskrétnosť avšak na druhej strane uzavretosť až osamelosť
- Q  neistota, obavy o budúcnosť
- R  ustavičné napätie, emocionálnosť
- S  časté sklamania, depresie, nervozita
- T  večné hľadanie, honba za ideálom
- U  zábrany, stavy úzkosti, veľká intuícia
- V  hľadanie psychickej rovnováhy
- W nestálosť; nesystematickosť
- X  sexuálne problémy, citová nestálosť
- Z  sklony k pesimizmu, materiálne ťažkosti, nespokojnosť

Žádné komentáře